​اولین کارگاه تخصصی صرفا به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

​برنامه نشست تخصصی
استفاده از آب شور دریا و غیر متعارف برای مصارف شرب و صنعت
زمان : 7 آبان 1402 در سالن خلیج فارس شرکت مدیریت منابع آب ایران

محورها:
۱. طراحی آبگیر 
۲. مدیریت توسعه و قرارداد
۳. فرآیند نمک زدایی آب 
۴. بهینه سازی مصرف انرژی
۵. پیش تصفیه و پس تصفیه و مدیریت شورابه 

برای پرداخت هزینه :

​​​​​​​​شرکت کنندگان مي­بايست مبلغ  را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۲۰۲۱۶۴۱۸۱ به نام   غزاله ملاجانی و یا شماره حساب ۰۱۰۵۷۹۴۵۳۴۰۰۵ بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد ۶۰۴ به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واريز نمايند و اصل فيش بانكی را پس از تکمیل فرم آنلاین زیر بارگذاری نمایید

​​با تشکر از شما
ظرفیت نشست به اتمام رسیده است

محورها:
۱. طراحی آبگیر 
۲. مدیریت توسعه و قرارداد
۳. فرآیند نمک زدایی آب 
۴. بهینه سازی مصرف انرژی
۵. پیش تصفیه و پس تصفیه و مدیریت شورابه 

برای پرداخت هزینه :

​​​​​​​​شرکت کنندگان مي­بايست مبلغ  را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۲۰۲۱۶۴۱۸۱ به نام   غزاله ملاجانی و یا شماره حساب ۰۱۰۵۷۹۴۵۳۴۰۰۵ بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد ۶۰۴ به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واريز نمايند و اصل فيش بانكی را پس از تکمیل فرم آنلاین زیر بارگذاری نمایید

سبد خرید