تخصص اصلی

نوع عضویت

ثبت اطلاعات

درخواست عضویت شما با موفقیت ارسال شد. لطفا منتظر طرح و بررسی در کمیته عضویت بمانید. نتیجه از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد. با تشکر - دبیرخانه انجمن

فرم تمدید عضویت حقیقی

در صورتی که اطلاعات شما تغییری کرده‌است لطفا موارد لازم را به‌روزرسانی نمایید. در غیر این‌ صورت نیازی به تکمیل اطلاعات فرم زیر نیست و فقط حق عضویت خود را پرداخت نمایید. 

نحوه پرداخت حق عضويت:
لطفاً مبلغ حق عضويت را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۱۲۷ و یا شماره حساب ۰۱۰۵۷۹۴۵۳۴۰۰۵ و یا شماره شبا 490170000000105794534005 IR بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد ۶۰۴ به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واريز نمايند و تصویر فيش بانكی را ارسال نمایید.​​​​​​​

سبد خرید