گروه تخصصی آب زیر زمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۰، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه كمی و كيفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن علوم و مهندسی منابع آب تشكيل گرديده است.
​​​​​​​انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌كند و دارای شخصیت حقوقی است.

​گروه تخصصی آب زیرزمینی

​اعضای هیأت رئیسه

مهندس عبدالله
فاضلی فارسانی

دکتر مهدی
ضرغامی

دکتر محسن
عمادی تفتی

دکتر حامد
کتابچی

دکتر داود
​​​​​​​محمودزاده

به ترتیب حروف الفبا

 فراخوان انتشار
ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی
(نیمه اول سال ۱۴۰۲)

مجله تحقیقات منابع آب ایران با همکاری گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در نظر دارد ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی با محوریت معرفی و مرور نظام‌مند دانش، تجربیات، رویکردها و نگرش‌های مختلف مرتبط با ابعاد مختلف علمی و سیاست‌گذاری در موضوع آب زیرزمینی را در نیمه اول سال ۱۴۰۲ منتشر نماید.
هدف اصلی از انتشار این ویژه‌نامه که در یک شماره مجله، تدوین و چاپ خواهد شد، نگاه همه‌جانبه‌نگر به موضوعات مختلف علمی و سیاست‌گذاری آب زیرزمینی از دیدگاه متخصصان مختلف با گردآوری و مرور تجربیات موجود ۳۰ ساله اخیر در سطح ایران و جهان است که در قالب مقالات مروری، سیاستی و فنی خواهند بود.​​​​​​​​​​​​​​

از کلیه اساتید و متخصصان حوزه آب زیرزمینی،
برای ارائه مقاله در این ویژه‌نامه دعوت به عمل می‌آید

​آرشیو اخبار   

۱۳ اسفند، روز ملی آب

​اخبار گروه

رویدادها و نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
​​​​​​​چالش‌ها و موانع

سه‌شنبه ۰۹  / خرداد / ۱۴۰۲

سبد خرید