گروه تخصصی آب زیر زمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در ۱۷ مهرماه سال ۱۴۰۰، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه كمی و كيفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن علوم و مهندسی منابع آب تشكيل گرديده است.
​​​​​​​انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌كند و دارای شخصیت حقوقی است.

​گروه تخصصی آب زیرزمینی

​اعضای هیأت رئیسه

مهندس عبدالله
فاضلی فارسانی

دکتر محمدمهدی
آقایی

دکتر محسن
عمادی تفتی

دکتر حامد
کتابچی

دکتر داود
​​​​​​​محمودزاده

دکتر مسعود
بیژنی

دکتر سینا
صادق‌فام

دکتر حمید
کاردان‌مقدم

به ترتیب حروف الفبا

 فراخوان انتشار
ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی
(نیمه اول سال ۱۴۰۲)

مجله تحقیقات منابع آب ایران با همکاری گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در نظر دارد ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی با محوریت معرفی و مرور نظام‌مند دانش، تجربیات، رویکردها و نگرش‌های مختلف مرتبط با ابعاد مختلف علمی و سیاست‌گذاری در موضوع آب زیرزمینی را در نیمه اول سال ۱۴۰۲ منتشر نماید.
هدف اصلی از انتشار این ویژه‌نامه که در یک شماره مجله، تدوین و چاپ خواهد شد، نگاه همه‌جانبه‌نگر به موضوعات مختلف علمی و سیاست‌گذاری آب زیرزمینی از دیدگاه متخصصان مختلف با گردآوری و مرور تجربیات موجود ۳۰ ساله اخیر در سطح ایران و جهان است که در قالب مقالات مروری، سیاستی و فنی خواهند بود.​​​​​​​​​​​​​​

از کلیه اساتید و متخصصان حوزه آب زیرزمینی،
برای ارائه مقاله در این ویژه‌نامه دعوت به عمل می‌آید

​آرشیو اخبار   

۱۳ اسفند، روز ملی آب

​اخبار گروه

رویدادها و نشست‌های برنامه‌ریزی‌شده

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
​​​​​​​چالش‌ها و موانع

سه‌شنبه ۰۹  / خرداد / ۱۴۰۲

سبد خرید