۱۳ اسفند، روز ملی آب

​​تاریخ خبر: ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱

آخرین نسخه قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ و در پی تشدید بحران آب زیرزمینی کالیفرنیا به تصویب رسید.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در مطالعه‌ای به بررسی این قانون و همچنین برنامه‌ها و اقدامات آن برای دستیابی به آموزه‌هایی برای منابع آب زیرزمینی ایران پرداخته است. 
برای دریافت متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
​​​​​​​

قانون مدیریت پایدار آب‌های زیرزمینی کالیفرنیا 
​​​​​​​و آموزه‌های آن برای ایران

​​تاریخ خبر: ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۱

اولین نشست تخصصی حفاظت و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی در مورخ 1400/11/20 با مشارکت فعال گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران برگزار گردید.
برای دریافت جزئیات محتوای نشست کلیک کنید.

​نشست تخصصی آب زیرزمینی 

​​تاریخ خبر: ۲۱ / ۱۱ / ۱۴۰۰

سبد خرید