درباره ما

خانه | درباره ما

درباره انجمن

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در ۱۷ مهرماه سال ۱۳۷۳، به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه كمی و كيفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط ، انجمن علوم و مهندسی منابع آب تشكيل گرديده است. انجمن، بنيادی غيرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعّالیت می‌كند و دارای شخصیت حقوقی است.​​​​​​​

ساختار سازمانی

​​چشم انداز

مرجعیت در زمینه ارائه راه‌حل برای چالش‌های منابع آب کشور

​​مأموریت

ارائه راه‌حل مسائل و چالش‌های منابع آب کشور با انجام امور آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای

​​اهداف
​​​​​​​
- گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش منابع آب و توسعه کمّی و کیفی نیروهای متخصص این حوزه
- ایجاد پایگاه و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین محققان و متخصصان مرتبط حوزه منابع آب
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای با ارائه ایده‌های جدید و نوآورانه در حوزه منابع آب

اعضای هیأت مؤسس

اعضای هیأت مدیره، بازرسین و دبیر انجمن

(دوره نهم، ۱۴۰۴-۱۴۰۱)​​​​​​​

سبد خرید