آخرین مقالات

فراخوان انتشار ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی

فراخوان انتشار ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی
مجله تحقیقات منابع آب ایران با همکاری گروه تخصصی آب زیرزمینی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در نظر دارد ویژه‌نامه تخصصی آب زیرزمینی با محوریت معرفی و مرور نظام‌مند دانش، تجربیات، رویکردها و نگرش‌های مختلف مرتبط با ابعاد مختلف علمی و سیاست‌گذاری در موضوع آب زیرزمینی را در نیمه اول سال ۱۴۰۲ منتشر نماید.  از کلیه اساتید و متخصصان حوزه آب زیرزمینی، برای ارائه مقاله در این ویژه‌نامه …
ادامه مطلب
سبد خرید