ثبت اطلاعات

تخصص اصلی

نوع عضویت

درخواست عضویت شما با موفقیت ارسال شد. لطفا منتظر طرح و بررسی در کمیته عضویت بمانید. نتیجه از طریق ایمیل به شما ارسال خواهد شد. با تشکر - دبیرخانه انجمن

فرم عضویت حقیقی

نحوه پرداخت حق عضويت:
لطفاً مبلغ حق عضويت را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۱۲۷ و یا شماره حساب ۰۱۰۵۷۹۴۵۳۴۰۰۵ و یا شماره شبا 490170000000105794534005 IR بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد ۶۰۴ به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واريز نمايند و تصویر فيش بانكی را ارسال نم​ایید.​​​​​​

سبد خرید